Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onzefocus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid maakt hier onderdeel van uit. 

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen:Privaatrecht, Strafrecht, Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheoriealsmede Internationaal en Europees recht. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

 

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. We streven naar een diverse populatie van medewerkers en studenten, en willen een veilige en inclusieve omgeving creëren voor iedereen. Voor meer informatie over ons ‘Equality, Diversity and Inclusion’ beleid, zie de website: https://www.uu.nl/en/organisation/equality-diversity-inclusion

NBC Congrescentrum